top of page

2020 YOUTH CLUBS

Ajay Dakoriya

Ananya Ramesh

Ananya Sharma
Anuragh Sriram

Ayush Khanna
Krish Soni

Kushi Jakati

Nitisha Sinha
Zeel Patel

NEWS LETTER EDITORS

TIT-BITS

Anuragh Sriram
Ayanna Sharma

Krish Soni

Moksha Agrawal

Nitisha Sinha

Samit Sinha

Srishti Kushwaha
Tanush Sriram

BOOK CLUB

Anuragh Sriram
Ayanna Sharma
Daanish Sadhu
Ishita Luthra

Moksha Agrawal
Nitisha Sinha
Rishal Sood
Roshan Sood

CHESS CLUB

Moksha Agrawal

Ishan Bhakta

Rahul Jakati 

Rishal Sood

Rochan Bhaktisaran

Roshan Sood

Samit Sinha
Sanchit Shah

Shreyas Josyula

Suhaan Temkar

Tanush Sriram

Vihaan Mitra

Yash bhakta
Zeel Pate
l

Arvin Akkaingady

Aditya Karthik

Ananya Sharma
Anuragh Sriram
Arvin Singh
Ayanna Sharma

Ayush Khanna
Daanish Sadhu

Gauri Jha

Ishan Bhakta 
Ishita Luthra
Kaashvi Vaid

Keval Shah
Krish Soni

Moksha Agrawal
Nitisha Sinha
Rishal Sood
Roshan Sood
Sanchit Shah

Samit Sinha

Shreyas Josyula

Srishti Kushwaha

Suhaan Temkar

Tanush Sriram

Yash Bhakta 

SCIENCE CLUB

HEALTH CLUB

Aaditi Kulkarni
Aarush Kulkarni

Aditi Shah

Aditya Karthik
Anuragh Sriram

Arvin Singh
Ayanna Sharma

Ayush Khanna
Kaashvi Vaid
Krish Soni

Kushi Jakati
Mahathi Muthiah
Navya Belavadi
Nidhi Khiantani

Nitisha Sinha
Samit Sinha
Tanush Sriram
Vihaan Mitra

FOOD DONATION TEAM

 Aaditi Kulkarni

Aarush Kulkarni

Ananya Ramesh
Anuragh Sriram
Arshi Das

Gauri Jha
Ishita Luthra

Kushi Jakati

Nitisha Sinha

Rahul Jakati
Shivani Karanth

Srishti Kushwaha
Tanush Sriram

Arvin Akkaingady

bottom of page